משרד נ.ש פרנקל | עיצוב שרה ונירית פרנקל

משרדים חדשים של נ.ש פרנקל אדריכלות ועיצוב פנים

שהתהדרו בגופי התאורה שלנו.

צילום: איתי בנית

Top