שקועי תקרה תאורה טכניתכל גופי התאורה

גופי תאורה שקועי תקרה משמשים בעיקר כאלמנט של אור כחלק מעיצוב חלל ייחודי

Top