בין מודרני לכפרי בית ששילב בין שתי אהבות – בניין ודיור