בית במושב | שולי אביתן

בית במושב במרכז הארץ בעיצובה  של המוכשרת שולי אביתן.

צילום: ערן תורג'מן

Top